با چای جهان طلایی واریس پای خود را درمان کنید

چای، در کنار آب ارزان ترین نوشیدنی است که انسان ها مصرف می کنند.

نوشیدن چای جهان طلایی از زمان های قدیم به عنوان یک عادت تقویت کننده سلامت در نظر گرفته شده است.

تحقیقات پزشکی نوین مبنای علمی برای این باور فراهم می کند.

با هر مطالعه جدیدی که در ادبیات علمی منتشر می شود، شواهدی که از مزایای سلامتی نوشیدن چای حمایت می کنند، قوی تر می شوند.

گیاه چای Camellia sinensis هزاران سال است که کشت می شود و از برگ های آن برای اهداف دارویی استفاده می شود.

چای به عنوان یک نوشیدنی محبوب در سراسر جهان استفاده می شود و ترکیبات آن اکنون فواید دارویی پیدا کرده است.

داده‌های دلگرم‌کننده‌ای نشان می‌دهد که اثرات پیشگیری از سرطان چای سبز از مطالعات کشت سلولی، حیوانی و انسانی به دست آمده است.

شواهدی در حال انباشته شدن است که چای سیاه ممکن است اثرات مفید مشابهی داشته باشد.

همچنین نشان داده شده است که مصرف چای برای پیشگیری از بسیاری از بیماری های ناتوان کننده انسانی که شامل حفظ سلامت قلب و عروق و متابولیک می شود، مفید است.

مطالعات مختلف نشان می دهد که ترکیبات پلی فنولی موجود در چای سبز و سیاه با اثرات مفیدی در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، به ویژه تصلب شرایین و بیماری های عروق کرونر قلب همراه است.

علاوه بر این، ضد پیری، ضد دیابت و بسیاری دیگر از اثرات مفید سلامت مرتبط با مصرف چای شرح داده شده است.

شواهدی در حال انباشته شدن است که نشان می دهد کاتچین ها و تافلاوین ها که به ترتیب ترکیبات پلی فنلی اصلی چای سبز و سیاه هستند، مسئول بیشتر اثرات فیزیولوژیکی چای هستند.

این مقاله شواهد حاصل از مطالعات بالینی و اپیدمیولوژیک را در پیشگیری از بیماری های مزمن مانند سرطان و بیماری های قلبی عروقی و ارتقای سلامت عمومی مرتبط با مصرف چای شرح می دهد.