جدیدترین عینک طبی ضد اشعه

ضداشعه بودن خاصیتی نیست که ظاهری باشد و به روز شود یا افراد به دنبال جدیدترین مدل آن باشند.ضد اشعه بودن عدسی ها خاصیتی است که بعضی از آن ها دارند و باعث حفظ سلامتی چشم می شوند.
ضد اشعه بودن در عینک های طبی مدلی نیست که بتوان آن را در فریم ها جستجو کرد و به دنبال جدیدترین آن ها بود.ضد اشعه بودن خاصیت عدسی هاست و ما میتوانیم هر نوع و مدلی از فریم ها را انتخاب کرده وسفارش عدسی ضداشعه،ضد خش و یا هرچیز دیگری را برای نصب شدن روی آن فریم بدهیم.عدسی های ضد اشعه برای حفظ سلامت چشم بسیار مفید هستند.

منبع: پوشاک ایرانی