حرکت و شلیک تانک جنگی اسباب بازی سبب وحشت خانواده شد

این مجموعه ای جهانی از نکات در مورد نحوه کار کودک با وسایل کمک مونته سوری و همچنین سایر اسباب بازی های آموزشی است. همه کودکان بدون توجه به اینکه آیا تا به حال در معرض آموزش مونته سوری قرار گرفته اند یا نه، از این رویکرد سود خواهند برد.

بیایید با این واقعیت شروع کنیم که ما در اینجا از اصطلاحات “بازی” و “تانک جنگی اسباب بازی” به طور متعارف استفاده می کنیم، زیرا در آموزش مونته سوری “اسباب بازی” به اصطلاح است.

مواد رشد یا کمک آموزشی، و فعالیت های انجام شده توسط کودکان به اصطلاح کار خود یک کودک همیشه یاد می گیرد، حتی اگر از دید یک بزرگسال چیزی شبیه بازی “بی معنی” به نظر برسد.

نکته اصلی این است که ما اسباب بازی ها (یا وسایل کمک آموزشی) را در اختیار کودک قرار دهیم که منطقی هستند.

من اصلاً طرفدار این نیستم که بچه ها فقط اسباب بازی های چوبی داشته باشند که به لطف آنها – در تئوری – به نابغه بزرگ شوند.

اسباب بازی می تواند پلاستیکی باشد، می تواند بازی کند و بدرخشد، اما بگذارید همه چیز منطقی باشد! ما یک بار یک مزرعه پلاستیکی داشتیم که بدون هیچ اقدامی از طرف کودک، خود به خود بازی می کرد و می درخشید.

هیچ کمبودی در این نوع مواد در بازار وجود ندارد. اجازه دهید کودک بتواند حداقل یک رابطه علت و معلولی را متوجه شود: “من سر فاج را فشار می دهم و فاج MUUU می رود”.

سازندگان اسباب‌بازی ما را با شعارهایی وسوسه می‌کنند که این بازی درخشان و مرتب‌ساز درخشان به کودک یاد می‌دهد که رنگ‌ها و اشکال را تشخیص دهد، یک والس برقصد و “دعا” را بخواند.

حقیقت بی رحمانه این است که مغز به این شکل کار نمی کند. بله، کودک پس از مدتی این دانش را استخراج کرده و در کشوهای مناسب قرار می دهد.

با این حال، بهترین اسباب‌بازی‌ها برای کودکان خردسال آن‌هایی هستند که روی یک موضوع تمرکز می‌کنند، مانند اندازه، شکل‌ها یا رنگ‌ها، و زمان آن فرا رسیده که سختی آن را افزایش داده و مفاهیم را در مراحل بعدی با هم ترکیب کنیم.

وسایل کمک آموزشی موجود در مؤسسات مونته سوری 5 اصل را رعایت می کنند:

هم برای تعداد کل اسباب بازی های کودک و هم برای تعداد کپی ها اعمال می شود. در مهدکودک ها و مدارس مونته سوری، هر کمک فقط در یک نسخه موجود است.

به لطف این، کودکان یاد می گیرند که منتظر نوبت خود باشند و به نیازهای همکاران احترام بگذارند.