شیلنگ بخاری زانتیا یک میلیاردی اعلام شد!!

یک خودرو معمولاً فقط دو شیلنگ بخاری دارد، مگر اینکه یک SUV یا یک کامیون با بخاری عقب باشد.

در این مورد، چهار شیلنگ بخاری زانتیا وجود دارد.

مانند شیلنگ های رادیاتور، شیلنگ های بخاری از لاستیک مصنوعی ساخته شده و برای جلوگیری از ترکیدن با سیم های پنبه ای یا کولار تقویت می شوند.

آنها معمولاً به شکل خاصی شکل می گیرند و به اندازه کافی ضخیم تولید می شوند که تقریباً تمام گرما را در خود جای دهند.

هنگامی که شلنگ شروع به از کار افتادن می کند، ممکن است برآمده، فرو بریزد یا شروع به نشتی کند.

اگر جریان سیال محدود است یا نشت مایع وجود دارد، شیلنگ های بخاری شما باید تعویض شوند.

وقتی موتور سرد است، تکنسین کاپوت را باز می کند و سیستم خنک کننده را بررسی می کند.

مایع خنک کننده تخلیه می شود، سپس شیلنگ های بخاری خارج می شوند.

شیلنگ های بخاری جدید نصب شده و در دو انتها محکم بسته می شوند.

سیستم خنک کننده با نوع و مخلوط صحیح مایع خنک کننده پر شده است.

موتور تا دما راه اندازی می شود و هوا از سیستم خنک کننده خارج می شود.

تکنسین به صورت بصری تعمیر را تأیید می کند و جریان گرما را از طریق دریچه های پانل جلویی بررسی می کند.

نکاتی که باید به خاطر بسپارید خنک کننده می تواند به مرور زمان خورنده شود و به شیلنگ های شما آسیب برساند.

شستشوی به موقع سیستم خنک کننده می تواند به جلوگیری از خرابی شیلنگ بخاری کمک کند.

هنگام پر کردن سیستم خنک کننده فقط باید از ضدیخ های سازگار استفاده کرد تا بعداً از خرابی های غیر ضروری جلوگیری شود.

تعویض شیلنگ های گرمایش چقدر مهم است؟ شاید فکر کنید که تعویض شیلنگ بخاری در تابستان مهم نیست، اما اشتباه می کنید.

نشتی شیلنگ های بخاری می تواند باعث داغ شدن بیش از حد موتور به دلیل سطح پایین مایع خنک کننده و با هزینه نمایی بیشتر از خود شیلنگ ها شود.

راه اندازی وسیله نقلیه خود با شیلنگ های بخاری معیوب می تواند باعث سردی، بوی نامطبوع مایع خنک کننده، چراغ های هشدار و گرم شدن بیش از حد موتور شود.