صادرات عینک آفتابی مردانه

عینک آفتابی مردانه ساخته دست مردم ایران زمین به اکثر کشور های جهان صادرات می شود.

در سال 1629 در انگلستان کارخانه فریم عینک تیفانی سازی تاسیس شد و به تبع آن باعث شد عینک سازی در این کشور رونق بیشتری بگیرد.

به طوری که عینک سازان در آن برهه زمانی چه از لحاظ تنوع فریم ها و چه از لحاظ تناسب نمره عدسی با نمره چشم بیمار از همکارانشان در دیگر کشور های اروپایی چند گام پیش افتادند.

آن ها در روش تراش فریم عینک porsche شیوه های جدید و پیشرفته یی را به کار گرفتند به طوری که در اوایل قرن هجدهم موفق شدند روشی را نیز برای اصلاح عیوب آستیگماتیسم چشم ابداع کنند.