فرآیندهای کنسرو خانگی هرگز نمی تواند کیفیت غذاها را بهبود بخشد

برای هدف این برگه اطلاعات، ” کنسرو خورشت فسنجان” به غذاهای کنسرو شده در مایع اطلاق می شود.

محصولات کنسرو بسته خشک گنجانده نشده است. غذاهای کنسرو شده جایگزین های بی خطری برای غذاهای تازه و منجمد هستند و به رفع نیازهای غذایی و اجتناب از مواد نگهدارنده کمک می کنند.

نگهداری مناسب می تواند ماندگاری و کیفیت کنسرو لوبیا چیتی را تا حد زیادی افزایش دهد.

غذاهای کنسرو شده را می توان به صورت تجاری یا خانگی خریداری کرد.

غذاهای کنسرو شده خانگی باید با استفاده از دستور العمل ها و فرآیندهای آزمایش شده توسط تحقیقات مانند مواردی که در راهنمای کامل USDA برای کنسرو کردن یا در انتشارات Extension یافت می شود، کنسرو شوند فقط از بهترین غذاهای با کیفیت در خانه استفاده کنید.

فرآیندهای کنسرو خانگی هرگز نمی تواند کیفیت غذاها را بهبود بخشد.

کنسرو خوراکی تجاری نسبت به کنسروهای خانگی برای نگهداری غذا برتری دارند.

کنسروهای تجاری می توانند کیفیت و ایمنی را از نزدیک کنترل کنند تا بهترین محصول را تولید کنند.

غذاهای کنسرو شده تجاری برای نگهداری را می توان در فروشگاه های مواد غذایی و مراکز مشابه خریداری کرد.

از فروشندگان بودجه خودداری کنید (مثلاً فروش خراش و فرورفتگی، فروشگاه های دلاری و غیره).

غذاهای کنسرو شده را در قوطی یا شیشه بخرید از قوطی های زنگ زده، فرورفته، خراشیده یا برآمده خودداری کنید.

غذاها به صورت تجاری در ظروف شیشه‌ای با درب، قوطی‌های فلزی یا کیسه‌های مخصوص فلزی از نوع کنسرو می‌شوند.

همه این مواد برای نگهداری مواد غذایی مناسب هستند.

کنسرو قورمه سبزی خانگی فقط باید در ظروف کنسرو به سبک مزون با درب فلزی دو تکه که توسط راهنمای کامل USDA برای کنسرو توصیه شده است، قوطی کنسرو کنید.

کنسرو خانگی در قوطی های فلزی یا کیسه های نوع به دانش و تجهیزات ویژه ای نیاز دارد.

پردازش نادرست غذاهای کنسرو شده خانگی می تواند منجر به مسمومیت غذایی با کلستریدیوم بوتولینوم شود.

 • منابع:
  1. Storing Canned Goods
 • تبلیغات: 
  1. تسلا با استفاده از لوله پلیکا ماشین برقی ساخت.
  2. کشمش متحد لاغری شما
  3. آیا با فیلامنت می توان بدن را مومیایی کرد؟
  4. خرید کلوچه خرمایی عربی